Plataformes i Cadires salva-escales

Informació

Equips destinats per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis públics o privats, així com en habitatges particulars, facilitant l’accés a persones amb mobilitat reduïda, o en cadira de rodes.
Poden ser equips amb recorregut inclinat o vertical, així com instal·lats en trams rectes o corbs, segons model i necessitats del Client.