Instal·lació de nous equips

Informació

Deixi’s assessorar pel nostre personal en tots aquells casos que necessiti instal·lar un ascensor o qualsevol altre equip de transport vertical per a persones i/o càrregues, que millor s’adapti a les seves necessitats.
Ja sigui en habitatges particulars, edificis d’habitatges o pública concurrència, locals o naus industrials, ja siguin existents o en obra nova.
Ascensors i equips que aportaran un valor afegit a la seva propietat, edifici, instal·lacions industrials, així com en processos de servei, productius i/o de magatzematge.
Tipus d’equips:
 • Ascensors estàndard o a mesura.
 • Buits i tancaments d’obra, metàl·lics o cristall.
 • Elevadors domèstics estàndard o a mesura.
 • Plataformes Elevadores.
 • Plataformes i Cadires salva-escales.
 • Portes de garatge.

Procés d’execució en Obra Existent:
 • Estudio necessitats del Client.
 • Proposta més adequada.
 • Servei Integral per part de TORNALIFT, S.L.U., de tota l’obra a executar així com dels industrials que hagin d’intervenir en aquesta.
 • Control final d’obra i posada en marxa de l’equip instal·lat.
 • Legalització (si escau segons equip) i lliura documentació pertinent.
 • Garantia i posterior servei de manteniment necessari.

Procés d’execució en Obra Nova:
 • Estudio necessitats del Client.
 • Proposta més adequada, segons projecte proporcionat per la Propietat i definit per la Direcció Facultativa, segons normativa vigent.
 • Coordinació del muntatge complet en funció del curs de l’obra.
 • Control final del muntatge i posada en marxa de la instal·lació.
 • Legalització (si escau segons equip) i lliura documentació pertinent.
 • Garantia i posterior servei de manteniment necessari.