Ascensors AMB cambra de màquines, elèctrics amb VVVF o oleodinàmics

Informació

Ascensors elèctrics amb VVVF i oleodinàmics, amb cambra de màquines estàndard, mantenint en tots dos casos una configuració tradicional ja sigui en obra nova o en la rehabilitació d’edificis existents.
En els elèctrics tenim la possibilitat d’instal·lar també màquina gearless motor síncron d’imants permanents, igual que l’habitual màquina reductora.
I en el cas dels oleodinàmics o també denominats hidràulics podem dur a terme diverses configuracions amb un sol pistó o amb dos pistons, en funció de les càrregues útils a preveure segons necessitats del Client.
Poden ser instal·lats en buit d’obra o amb estructura autoportant.