Elevadors Domèstics, elèctrics amb VVVF o oleodinàmics

Informació

Elevador destinat per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en edificis públics o privats, així com en habitatges particulars, facilitant l’accés a persones amb mobilitat reduïda, o en cadira de rodes.
Aquest equip pot ser elèctric amb VVVF o oleodinàmic, sent en tots dos casos la millor solució en el mínim espai, sense necessitat de cambra de màquines.
Pot ser instal·lat en buit d’obra civil o amb estructura autoportant.