Buits i tancaments en obra civil, i/o metàl·lics, i/o cristall laminat

Informació

Podem oferir-los la possibilitat d’incorporar com a element estructural i de tancament del buit de l’ascensor, elevador domèstic, muntacàrregues, munta-coches, muntaplats i plataformes elevadores, buits en obra civil, o buits mitjançant estructura autoportant metàl·lica en xapa cega o perforada, i/o en cristall laminat transparent o matisat.