Ascensors elèctrics SCM d'última generació

Informació

Ascensors elèctrics sense cambra de màquines els quals incorporen les millors prestacions del mercat en Disseny, Qualitat, Tecnologia i Eficiència Energètica. Algunes dels avantatges d’aquests ascensors (segons model):
  • Possibilitat de controlar i monitorar la maniobra, facilitant tant les labors de manteniment com l’assistència tècnica.
  • Maniobres que permeten l’aprenentatge, millorant contínuament el funcionament de l’ascensor.
  • Sistemes millorats en el control de velocitat nominal de l’ascensor.
  • Millor Eficiència Energètica, classe A.