Plataformes elevadores

Informació

Dissenyades per a elevar només càrregues, d’entre 150 kg a 3.000 kg amb un sol pistó, i entre 1.500 kg a 5.000 kg amb dos pistons.
Comptem amb un ampli ventall de combinacions i possibilitats, fabricades amb dimensions estàndard i a mesura segons necessitats del Client.
Aquests equips no són aptes per a l’ús de persones.